Notícies:Red ADL Valencia

Increment de l'import màxim que ha de finançar les ajudes de les línies pressupostàries S0729000 i S7065000

28 sep 2022
S'incrementa l'import màxim que ha de finançar les ajudes de les línies pressupostàries S0729000 i S7065000 amb l'import sobrant de les línies S7061000, S7062000, S7063000 i S7058000, convocades mitjançant la Resolució de 7 d'abril de 2022, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació, corresponent a la disminució de dotació pressupostària de la línia S7062000

Primer Disminuir la dotació pressupostària assignada en el resolc segon de la Resolució de 7 d'abril de 2022, del vicepresident executiu de la *AVI per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024, en la línia S0729000, «Promoció del talent», per un import de 2.085.001,06 euros, segons es mostra a continuació:

Línia pressupostària    2022                 2023              2024                TOTAL

7062000                       266.895,45      2.096,83        1.816.008,78    2.085.001,06

Segon Aquesta publicació no implica l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds, ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre.

+Info