Notícies:Red ADL Valencia

Increment de l'import màxim que ha de finançar les ajudes de les línies pressupostàries S0729000 i S7065000

28 sep 2022
Increment de l'import màxim que ha de finançar les ajudes de les línies pressupostàries S0729000 i S7065000 amb l'import sobrant de les línies S7061000, S7062000, S7063000 i S7058000 convocades mitjançant Resolució de 7 d'abril de 2022, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació, corresponent a la disminució de dotació pressupostària de la línia pressupostària S7058000

Primer Disminuir la dotació pressupostària assignada en el resolc segon de la Resolució de 7 d’abril de 2022, del vicepresident executiu de l’AVI, per la qual es convoquen ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024, en la línia S7058000 «Accions complementàries d’impuls i enfortiment de la innovació» per un import d’185.279,67 euros, segons es mostra a continuació:

Línia pressupostària     2022           2023             2024             Total

S7058000                     319,88        24.060,28    160.899,51    185.279,67

Segon Aquesta publicació no implica l¿obertura de termini per a presentar noves sol·licituds, ni l’inici d¿un nou còmput de termini per a resoldre

+Info