Notícies:Red ADL Valencia

Inclusió de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials

23 sep 2022
Inclusió de diverses varietats de diferents espècies en el Registre de Varietats Comercials

Queden incloses en el Registre de Varietats Comercials les varietats de les espècies les denominacions de les quals figuren en l'annex II de la present ordre. La informació relativa a les varietats que s'inclouen es troba en la Subdirecció General de Mitjans de Producció Agrícoles i Oficina Espanyola de Varietats Vegetals.

ANNEX II Inclusió de varietats

Espècie: Encisam

Inscripció definitiva

20200135 ADROA.

20200136 DONGYA.

20200179 JAYPUR.

20190106 PARRALES.

Espècie: Dacsa

Inscripció definitiva

20200022 P2085Y (OGM-MON810).

20200025 P9230.

Espècie: Pimentó

Inscripció definitiva

20190102 P 170.

20220399 SMK5.

Espècie: Tomaca

Inscripció provisional

20190122 VERINAL STAR.

Espècie: Blat bla

Inscripció definitiva

20190234 TAUSTE.

Espècie: Blat dur

Inscripció definitiva

20180206 DOUDOU.

+Info