Notícies:Red ADL Valencia

III EDICIÓ PROGRAMA CAMPUS RURAL DE PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES EN EL MEDI RURAL. Universitat de València. Curs 2023/2024

30 Apr 2024
Fins el 30 d'abril, ajuntaments, entitats i empreses de zones rurals amb problemes de despoblació de menys de 5.000 habitants poden inscriure's al programa per rebre estudiants en pràctiques aquest estiu

El Programa Campus Rural és una iniciativa desenvolupada pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en col·laboració amb el Ministeri d'Universitats i les Universitats Públiques Espanyoles (CRUE), que permetrà que els universitaris de qualsevol titulació oficial puguen dur a terme pràctiques acadèmiques, curriculars o extracurriculars, en municipis de zones rurals amb problemes de despoblació de menys de 5.000 habitants (llistat municipis elegibles Campus Rural) de qualsevol Comunitat Autònoma de l'estat espanyol, a través d'entitats les dependències de les quals estiguen situades en les zones objecte de la iniciativa, ja es tracte d'ajuntaments, mancomunitats i altres organismes. També en associacions, Cambres de Comerç o fundacions sense ànim lucre i empreses legalment constituïdes.

El/la estudiant haurà de residir en esta zona durant el transcurs de la pràctica (o a 20 km de distància), coneixent-la en profunditat i convivint i col·laborant amb la seua gent, de manera que puguen veure-la com un lloc d'oportunitats per al desenvolupament del seu futur professional.

Objectiu: contribuir al reequilibri territorial incentivant l'arribada de capital humà als espais més despoblats per a dinamitzar el seu teixit productiu, social i institucional.

Obligacions per a entitats col·laboradores

Les entitats participants vetlaran pel normal desenvolupament de les pràctiques, garantint la possibilitat d'assistència a proves finals d'avaluació que es realitzen durant el període de realització de les pràctiques.

La persona tutora assignada per l'entitat participant farà un seguiment i avaluació efectius de les pràctiques, coordinant-se per a això amb el tutor/a de la universitat. A més, informarà la universitat de les possibles incidències sorgides i supervisaran, i si és el cas sol·licitaran, l'adequada disposició dels recursos de suport necessaris per a assegurar que l'estudiantat amb discapacitat realitze les seues pràctiques en condicions d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal. Finalment, expediran un certificat de finalització de les pràctiques.

Requisits per a entitats col·laboradores

 • Les entitats poden ser públiques o privades: administració local, institució, organisme o empresa legalment constituïts i assentats en municipis de menys de 5.000 habitants.
 • Les entitats poden presentar més d'una oferta, indicant els perfils requerits en cadascuna d'elles.
 • Duració de 3 mesos.
 • Període de pràctiques entre l'1 de juliol i el 30 de setembre del 2024.

Criteris de selecció D'entre les ofertes presentades, se seleccionaran al voltant de 20 ofertes per a les branques d'arquitectura i enginyeria, ciències i ciències de la salut, i altres 20 per a les branques d'arts i humanitats i ciències socials i jurídiques.

 • La selecció de les places oferides seguirà els següents criteris:
 • Que provinguen d'institucions privades.
 • Que la seua oferta plantege una solució residencial de residència per a l'alumne durant el període de la pràctica.
 • Que pràctiques es desenvolupen en una província diferent a aquella en la qual tinga la seua seu el campus acadèmic en el qual el/la estudiant estiga matriculat/a.
 • Les pràctiques del qual estiguen vinculades a accions contemplades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, o en el Pla 130 Mesures enfront del Repte Demogràfic.
 • Les pràctiques del qual demostren un impuls de la digitalització en l'entorn local en el qual es desenvolupa (cap a l'administració, les empreses o la població).
 • Les pràctiques del qual tinguen en compte la perspectiva de gènere.
 • L'elecció de les entitats que finalment reben algun estudiant en pràctiques, d'entre les seleccionades per les universitats per a participar en el programa, vindrà determinada per l'orde de prelació establit per a l'assignació d'estudiants.

Elecció de l'estudiantat La universitat selecciona 20 estudiants, preferentment 10 estudiants de les branques d'Humanitats i Ciències Socials, i altres 10 de la branca de Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries 

Inscripció: Les persones interessades presentaran la seua sol·licitud a través d'una instància general habilitada en la seu electrònica de la Universitat de València: s'habilitarà pròximament.

Calendari

Data Activitat
18 de març al 30 d'abril de 2024 Inscripció entitats
13 de maig de 2024 Obertura del termini de sol·licitud de pràctiques per a l'estudiantat.
3 de juny de 2024 Tancament del termini de presentació de sol·licituds d'estudiants.
A partir del 10 de juny de 2024 Publicació d'estudiants amb la pràctica adjudicada i l'ajuda concedida vinculada a esta.
Entre l'1 juliol i 30 de setembre de 2024 Realització de les pràctiques.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> +Info