Notícies:Red ADL Valencia

II edició del Concurs interuniversitari Aula Emprén 3i, en la UPV per a l’any 2023

02 Jun 2023
eleccionar i donar suport al desenvolupament de les millors idees i projectes emprenedors relacionats amb el triple impacte econòmic, social i ambiental generats en el marc del programa Aula Emprén 5UCV

Persones beneficiàries Aquests premis es dirigeixen a aquells equips d'estudiants UPV formats en la segona etapa del programa Aula Emprén en la UPV, que hagen participat en les seues quatre últimes edicions, corresponents als anys 2019, 2020, 2021 i 2022. Els estudiants que formen part dels equips de la segona etapa d'Aula Emprén són estudiants de la UPV de grau, màster, títol propi o doctorat.

Han de ser estudiants matriculats en el curs acadèmic 2022/2023 en algun grau, màster, títol propi o doctorat de la UPV.

El requisit de ser un equip format en la segona etapa del programa Aula Emprén de les quatre últimes edicions serà comprovat per IDEES UPV a la recepció de cada candidatura. Les persones sol·licitants participaran en un equip que estarà format per un mínim de dues persones i un màxim de tres persones, bé amb la idea que es va desenvolupar en l'Etapa II del Programa Aula Emprén en equip, realitzant les adaptacions necessàries per a poder desenvolupar un projecte de triple impacte, o bé, concórrer amb una nova idea o projecte emprenedor. En el cas d'equips compostos per més de tres persones, hauran de triar com a màxim a tres persones que els representaran en aquest concurs interuniversitari. Cada equip haurà de designar a una persona com a portaveu.

Finalitat L'objecte d'aquesta convocatòria de concurs és seleccionar i donar suport al desenvolupament de les millors idees i projectes emprenedors relacionats amb el triple impacte econòmic, social i ambiental generats en el marc del programa Aula Emprén 5UCV.

L'objectiu del concurs és concedir un màxim de 3 premis econòmics per a donar suport al desenvolupament de les millors idees i projectes emprenedors relacionats amb el triple impacte econòmic, social i ambiental, derivats de la segona fase del programa «Aula Emprén», secundant així el desenvolupament de competències i habilitats que estimulen la creativitat de l'alumnat i milloren la seua ocupabilitat.

Bases reguladores Disponibles en http://www.ideas.upv.es/ i https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/ convocatòria/699142

Import Els presents premis són finançats per un import màxim de 6.000 euros aplicables a l'exercici 2023. La dotació dels premis és la següent:

– Primer premi: 1 premi econòmic Dotació: en cas de resultar guanyadora una candidatura de la UPV presentada en aquesta categoria, la UPV premiarà amb un import de 3.000 euros a fons perdut.

– Segon premi: 1 premi econòmic Dotació: en cas de resultar guanyadora una candidatura de la UPV presentada en aquesta categoria, la UPV premiarà amb un import de 2.000 euros a fons perdut.

– Tercer premi: 1 premi econòmic Dotació: en cas de resultar guanyadora una candidatura de la UPV presentada en aquesta categoria, la UPV premiarà amb un import de 1.000 euros a fons perdut.

La dotació econòmica dels premis estarà subjecta a la corresponent retenció que estableix la normativa vigent.

Termini de presentació de sol·licituds Inicia el 3 de juny i finalitza el 13 de juny de 2023.

+Info