Notícies:Red ADL Valencia

I edició dels premis econòmics «Aula Emprén» en la UPV

08 oct 2021
I edició dels premis econòmics «Aula Emprén» en la UPV per a l'any 2021.

Persones Beneficiàries Podran participar en la present convocatòria els equips d'estudiants UPV formats en la segona fase del programa «Aula Emprén» en la UPV, que hagen participat en les seues tres últimes edicions, corresponents als cursos acadèmics (2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021). Les persones estudiants que formen part dels equips de la segona fase de «Aula Emprén» són estudiants de la UPV de grau, màster universitari o doctorat.

Finalitat La finalitat és concedir premis econòmics per a donar suport al desenvolupament de les millors idees i projectes emprenedors relacionats amb el triple impacte econòmic, social i ambiental, derivats de la segona fase del programa «Aula Emprén».

Bases reguladors Disponibles en http://www.ideas.upv.es/

Import Els presents premis són finançats per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per un import màxim de 5.000 € (cinc mil euros) amb càrrec a l'oficina gestora d'IDEES UPV aplicables a l'exercici 2021. S'estableixen cinc premis, amb una dotació cadascun d'ells d'un màxim de 1.000 euros per equip guanyador i fins a un màxim de 300 euros per persona integrant de l'equip guanyador (estudiants UPV), segons s'especifica en les bases reguladores del procediment. La dotació econòmica dels premis estarà subjecta a la corresponent retenció que estableix la normativa vigent.

Termini de presentació de sol·licituds Estarà obert des de l'11 al 20 d'octubre de 2021.

+Info