Notícies:Red ADL Valencia

Fons per a Pime 2024 EUIPO

09 Feb 2024
'Idees Powered for business' 2024 de la EUIPO. Suport continu a les pimes de la UE per a protegir la seua propietat intel·lectual

El Fons per a Pimes «Idees Powered for business» és un programa de subvencions dissenyat per a ajudar a les petites i mitjanes empreses (pimes) de la UE a protegir els seus drets de propietat industrial o intel·lectual (PI). La protecció de la propietat industrial o intel·lectual a través del Fons per a Pimes pot abastar molts actius diferents, com a marques, dissenys, patents i varietats vegetals.

El Fons per a Pimes dona suport financer a les petites i mitjanes empreses (pimes) amb seu a la Unió Europea (UE) per a la protecció dels seus drets de propietat industrial (PI). Les pimes poden sol·licitar bons que els permetran accedir a un reembossament parcial de les taxes pagades. El Fons oferix el següent:

Per al servici d'IP Scan Enforcement:

 • Reembossament del 90 % per al servici d'IP Scan Enforcement prestat per una oficina nacional de PI de la UE. El servici ha de sol·licitar-se a l'oficina nacional de PI del país en el qual tinga la seua seu l'empresa, sempre que esta oficina oferisca este servici en el marc de la iniciativa del Fons per a Pimes. Trobarà més informació en la pàgina web del servici IP Scan Enforcement.

Per a marques i dibuixos o models:

 • Reembossament del 75 % de les taxes de sol·licitud de marques i dissenys de la UE, les taxes per classes addicionals i les taxes d'examen, registre, publicació i ajornament de la publicació.
 • Reembossament del 75 % de les taxes de sol·licitud de marques i dissenys nacionals o regionals, les taxes per classes addicionals i les taxes d'examen, registre, publicació i ajornament de la publicació.
 • Reembossament del 50 % de les taxes bàsiques per a la sol·licitud de marques i dissenys, les taxes de designació i les taxes de designació posteriors anara de la UE. Les taxes de designació dels països de la UE s'inclouen en el règim del Fons per a Pimes 2024. S'exclouen les taxes de tramitació cobrades per l'oficina d'origen.

Patents:

 • Reembossament del 75 % de les taxes corresponents a un «informe de cerca sobre l'estat de la tècnica». L'informe, previ a la sol·licitud d'una patent, cobrix tothom i l'ha de realitzar o coordinar una oficina nacional de PI d'un Estat membre de la UE o l'Institut de Patents de Visegrado. Per favor, pose's en contacte amb la seua oficina nacional de PI per a esbrinar quins procediments s'apliquen al seu país.
 • Reembossament del 75 % de les taxes de preconcessió de patents (presentació, cerca i examen), concessió i publicació de la protecció nacional en un Estat membre de la UE.
 • Reembossament del 75 % de les taxes de presentació i cerca de patents europees presentades en l'Oficina Europea de Patents (OEP). Queden excloses totes les altres taxes corresponents a una patent europea.
 • Reembossament del 50 % dels costos jurídics derivats de la redacció i presentació de sol·licituds de patents europees, per un import màxim de 2.000 EUR. 

En el cas d'un dret de protecció comunitària d'obtenció vegetal:

 • Reembossament del 75 % de les taxes de sol·licitud en línia i d'examen per a la protecció comunitària de les obtencions vegetals (a escala de la UE).
   

Qui pot beneficiar-se?

El Fons per a pymes oferix suport financer a les pimes establides a la Unió Europea. La sol·licitud pot presentar-la un titular, un empleat o un representant extern autoritzat que actue en el seu nom. Les subvencions es concedixen a la pime i el reembossament sempre es transferix directament al compte bancari de la pime.

L'import màxim reembossable per pime és:

 • 1.350 EUR per a les activitats relacionades amb el servici IP Scan (l'import varia en funció del país); 
 • 1.000 EUR per a activitats relacionades amb marques, dibuixos i models;
 • 3.500 EUR per a activitats relacionades amb patents;
 • 1.500 EUR per a activitats relacionades amb la protecció comunitària de les varietats vegetals.

Calendari  La convocatòria de propostes s'obrirà conformement al següent calendari provisional:

 • Període de presentació de sol·licituds: del 22/01/2024 al 06/12/2024
 • Avaluació de les sol·licituds presentades durant el període: límit setmanal: tots els divendres
 • Període d'avaluació i notificació: Deu dies laborables a partir del límit

 

Més informació en EUIPO

+Info