Notícies:Projecte Xarxa AODL

Fins l'11/9, ajudes del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d'Ocupació Et Formem

03 ago 2017
Ajudes per a que les entitats locals puguen oferir a persones desocupades treballar en la realització d'obres o servicis d'utilitat pública o d'interés social i formar-se al mateix temps

"Et Formem" és un programa mixt d'ocupació-formació que té per objecte millorar l'ocupabilitat i facilitar la inserció laboral de les persones desocupades a les quals va dirigit, col·lectius amb dificultats d'inserció laboral o vulnerables, per mitjà de la realització d'obres o servicis d'utilitat pública o d'interés social que possibiliten a l'alumnat/treballador la realització d'un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l'aprenentatge, que junt amb la formació professional per a l'ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

Les subvencions per a les Escoles d'Ocupació, ET FORMEM, es calcularan per a cobrir els diferents gastos i aconseguiran els següents conceptes, respectant, en tot cas, les condicions de l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació o norma que els substituïsca:
A) Mòdul A: Costos salarials del personal directiu, docent i auxiliar administratiu: 3'68 euros per cada participant i hora.
B) Mòdul B: Costos de formació: 1'03 euros per cada participant i hora
C) Mòdul C: Salaris de l'alumnat: el 100 % del Salari Mínim Interprofessional anualment establit, en concepte de salaris de l'alumnat/treballador. 

+info, tràmits i normativa: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18881&version=amp