Notícies:Red ADL Valencia

ESTIVELLA_PLA RESISTIR_Convocatòria Ajudes Parèntesis

07 may 2021
Termini presentació sol•licituds del 08/5/2021 al 06/06/2021

 

El BOP num 86/07.05.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament d'Estivella sobre aprovació de la convocatòria del Pla Resistir.

Termini de presentació de sol•licituds: 30 dies naturals, comptats a partir de l'endemà a la publicació de l'oportú anunci de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

Termini de resolució i notificació: 3 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol•licituds. Totes les comunicacions es realitzaran a través del Tauler d'anuncis

+Info>>>>