Notícies:Red ADL Valencia

Esborrany de modificació de bases de subvencions a entitats locals, entitats ciutadanes, Centres valencians en l'exterior, cases regionals, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

09 Feb 2024
Informació pública de l'esborrany del projecte de decret, pel qual es modifica l'ORDE 4/2016, per la qual s'establixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, Centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

S'obri un període d'informació pública des del 10 de febrer i fins al 19 de febrer de 2024.

Les aportacions es canalitzaran a través del Portal de Participació de la Generalitat, en l’enllaç: https://gvaparticipa.gva.es/legislation/ processes.

Les persones físiques, que, d’acord amb el que es disposa en l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, trien comunicar-se amb l’Administració per mitjans no electrònics podran dirigir les al·legacions, suggeriments o observacions, al Servici de Suport a les Persones Valencianes a l’exterior, remetent-les al Registre General de la Presidència de la Generalitat, situat en C/En Bou, 9-11, 46001 (València), sense perjudici del que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o a través del correu electrònic servicioparticipacion@gva.es.

+Info