Notícies:Projecte Xarxa AODL

Obert el termini de petició d'autoritzacions per explotacions apícoles a zones forestals de la Generalitat

15 feb 2018
La Generalitat ha declarat gratuïts els aprofitaments. El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al 15 de març.

El DOGV de 15/2/18 ha publicat la resolució per la que es fa pública la relació d'assentaments a forests propietat de la Generalitat on s'estableix la gratuïtat dels aprofitaments apícoles disponibles a partir de l'1 de setembre de 2018.


S'estableix el procediment de concessió d’assentaments apícoles en forests propietat de la Generalitat a través de convocatòries de caràcter anual, amb la necessària publicació de la relació de forests disponibles i susceptibles d’aprofitaments apícoles, amb indicació del nombre d’assentaments autoritzats per a cada un d’aquestes i el codi d’identificació, així com la situació de disponibilitat i una estimació de la quantitat de ruscos que cada assentament pot suportar.

Només es fa pública la relació d’aquells assentaments aptes que finalitzaran el període de concessió el 31 d’agost de 2018, i d’aquells que, d’acord amb l’article 7.2 del Decret 71/2011, estiguen disponibles a partir d’aqueixa data.

La concessió de cada assentament la resoldrà el director territorial competent, que serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i s’adjudicarà per tres anys des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 d’agost de 2021.

L’adjudicació dels aprofitaments apícoles estarà condicionada pels treballs que s’executen en les forests esmentades. Els adjudicataris hauran d’assumir les instruccions de la direcció d’obra en cada cas.

Per a més informació sobre les coordenades i una descripció detallada del nombre màxim de ruscs per zona, podreu trobar la informació ací: DOGV