Notícies:Red ADL Valencia

Acelera pyme. Els beneficis de les metodologies àgils per a la teua pime

17 mar 2023
En aquest monogràfic coneixeràs què són les metodologies àgils així com els diferents beneficis que poden aportar a la teua pime.

L'agilitat és l'habilitat de crear i respondre al canvi amb l'objectiu de generar un valor diferencial per al client. Gràcies a la metodologia àgil, les empreses identifiquen les demandes i necessitats dels clients per a satisfer-les de la manera més ràpida. En definitiva, converteix la digitalització d'un negoci en un avantatge competitiu des del primer moment. Totes aquelles empreses que vulguen ser àgils hauran de saber com mesurar, motivar i treballar amb un equip. 

Entre les metodologies àgils més comunes destaquen les següents: Lean Startup, Scrum i Kanban. D'una banda, el mètode Llean Startup es basa en la identificació d'un públic objectiu que permeta una fàcil adopció de la solució per a millorar la idea inicial i poder expandir-se al públic objectiu. D'altra banda, la metodologia Scrum fomenta la col·laboració en equip millorant el lliurament de productes de manera iterativa. Finalment, el mètode Kanban s'enfoca a crear un sistema visual per a la gestió de fluxos de treball amb altres tipus de treball. 

Per a implementar aquesta metodologia en les pimes, és necessari seguir els següents passos: identificar els objectius comercials; analitzar la cultura de la teua pime; detectar l'impacte potencial en els teus clients; determinar els recursos disponibles en la teua empresa; buscar suport en líders d'aquesta; implementar processos amb bases en agile i desenvolupar el teu dia a dia basat en aquesta metodologia. 

Així mateix, també existeixen eines que permeten dur a terme una metodologia agile dins de les empreses. Per exemple: a través de l'organització dels equips, liderant sessions col·laboratives, permetent la visualització d'idees i conceptes clau. Algunes de les eines més conegudes són: Scrumblr, Trello, MURAL, MIRE o Slack. Aquestes eines eviten colls de botella i ajuden a gestionar a l'equip de manera eficaç. 

Adoptant les metodologies àgils, les pimes basen la gestió en la transparència, l'adhesió als propòsits. A més, augmenten les possibilitats d'adaptar-se als canvis d'entorn d'una forma més ràpida. 

En conclusió, gràcies a la tecnologia agile s'eviten les barreres constants que pot tindre una organització tradicional i s'optimitzen els recursos, permetent una millor sinergia entre tots els equips involucrats en el desenvolupament en qualsevol producte o servei en qualsevol àmbit.