Notícies:Red ADL Valencia

El Comitè Econòmic Social de la Comunitat Valenciana publica la seua memòria 2020

11 jun 2021
El document analitza dades socioeconòmiques de la Comunitat Valenciana i visualitza l'efecte de la pandèmia

 

El CES-CV confecciona aquest document en compliment d'un mandat legal d'elaborar i elevar anualment, tant al Consell com a les Corts, la Memòria que exposa les consideracions d'aquest òrgan consultiu sobre la situació socioeconòmica i laboral de la Comunitat Valenciana,

La Memòria d'enguany manté i aprofundeix les modificacions iniciades en els anys anteriors que es van introduir per a millorar el text. Per exemple, el resum executiu de la Memòria, seguint els dos anteriors, se centra en les conclusions que sota la forma de valoracions i recomanacions efectua el Comitè. A més aquestes es diferencien clarament en el text íntegre de la Memòria, separant en ella clarament el que són les dades i la seua elaboració, del que són les conclusions que extrau el CES-CV d'aqueixes dades i que ofereix a la societat valenciana com a propostes de millora d'aquesta.

Així mateix s'ha continuat l'esforç, iniciat en la Memòria de 2018, aprofundit en la de 2019 i ara ampliat més en l'actual, d'emmarcar aqueixes valoracions i recomanacions vinculant-les en cada cas al ODS (Objectiu de Desenvolupament Sostenible) amb el qual es relacionen, la qual cosa trobarà el lector de forma molt gràfica i fàcilment identificable.

També en relació amb els ODS, enguany es manté i millora l'ampli capítol de la Memòria, analitzant la situació de la nostra Comunitat en matèria de compliment dels diferents objectius i metes fixats en els ODS, tot això sobre la base d'un ampli llistat d'indicadors que reflecteixen molt àmpliament la realitat.

A tot això se suma que apareixen elements més nous, alguns conjunturals, com les referències a l'efecte de la pandèmia en nombrosos aspectes com:

  • les mesures de finançament extraordinari per a la Comunitat, les empreses i les treballadores i treballadors autònom
  • la mortalitat provocada per la pandèmia
  • les mesures especials

També per citar un altre canvi, es presta gran atenció a les dades sobre expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE), una de les mesures que més protagonisme ha tingut durant la pandèmia en l'àmbit de les relacions laborals i que ha contribuït, sens dubte, a mantenir l'ocupació i l'activitat empresarial, fent que s'hagen ressentit menys del que calia esperar a la vista de la contracció general de l'activitat econòmica

Aquesta Memòria anual sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, es va aprovar per unanimitat en la sessió plenària del Comitè que es va celebrar el dilluns, dia 31 de maig de 2021, a la Casa dels Caragols, seu de la Generalitat Valenciana, situada a la ciutat de Castelló

Enllaç guia>>>>

Descàrrega Resum executiu>>>