Notícies:Red ADL Valencia

Acelera pyme. Document de referència de Business Intelligence i analítica de dades

17 mar 2023
El Business Intelligence (BI) i l'analítica de dades proporcionen informació per a la presa de decisions de la teua pime. Aprén tot el que necessites saber amb aquest document de referència.

La globalització i la millora dels processos productius han tret a la llum noves tecnologies que simplifiquen i milloren l'eficiència dels processos en totes les empreses. El Business Intelligence i el Big Data són dos conceptes clau que haurien de ser coneguts per qualsevol empresa que vaja a iniciar un procés de canvi cap al digital.

El Business Intelligence (BI) o intel·ligència empresarial consisteix en un conjunt de tècniques de gestió empresarial que permeten a una organització prendre decisions amb base en les dades que han sigut tractats per diferents eines per a convertir-los en informació. D'altra banda, el concepte Big Data fa referència a un conjunt de tecnologies i eines capaces de capturar, emmagatzemar i processar grans quantitats de dades en temps i cost assumibles per a una organització. L'objectiu principal d'aquestes tecnologies és millorar la presa de decisions i les estratègies en les activitats que exerceixen les empreses gràcies a la informació que generen.

L'objectiu d'aquest document de referència és presentar de manera clara i detallada en què consisteix la tecnologia de Business Intelligence de la mà del Big Data, com han sorgit, i descriure els nombrosos avantatges i beneficis que tenen per a les empreses. Aquest document incorpora totes les qüestions que es consideren necessàries relacionades amb aquesta tecnologia:

  • La definició i principals característiques del Big Data de la mà del BI. Els diferents tipus de dades que poden ser manejats, entre els quals es troben les dades estructurades, semiestructurados i no estructurats. Desenvolupament de determinats conceptes que es consideren necessaris per al coneixement d'aquesta tecnologia.
  • La implementació del BI en una empresa està sent cada vegada més comuna en diferents sectors,ja que compta amb nombrosos avantatges i beneficis tant per a empreses grans com per a les pimes. En el document es tracten els diferents avantatges i beneficis que pot aportar a una empresa o organització.
  • A l'ésser una tecnologia nova, connectada a la xarxa, existeixen nombroses amenaces a tindre en compte pel que, des del punt de vista de la ciberseguretat, s'explicaran aquestes possibles bretxes.
  • Existeixen diferents tecnologies dins dels conceptes de Business Intelligence i Big Data, raó per la qual es considera necessari diferenciar cadascuna.
  • És important conéixer exemples reals i casos d'èxit on aquesta eina haja sigut provada i ben implementada per a poder analitzar l'efecte que proporciona als diferents tipus d'empreses i sectors.