Notícies:Red ADL Valencia

Distribució dels crèdits a les comunitats autònomes, i es formalitzen els compromisos financers derivats de l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme

13 ene 2022
Es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment per a les comunitats autònomes del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a l'exercici 2021.

Taula 1. Repartiment de 615.000.000 euros per comunitat autònoma

CC.AA.

Milions d'euros

Fons assignats a CC.AA./EE.LL.

615,00

C. Valenciana

49,85

 

Taula 2. Repartiment de 615.000.000 euros per comunitat autònoma i entitat local, distingint entre plans territorials i instruments d'intervenció. A les intervencions cal sumar-los la partida destinada a la gestió i avaluació especificada en la memòria econòmica dels respectius plans territorials, quan aquesta no està inclosa en les actuacions 

 

Comunitat Autònoma

Crèdit assignat a Comunitat Autònoma (milions d'euros)

Tipus d'intervenció de cada pla territorial Pla de sostenibilitat turística en destí (PSTD)

Comunitat Autònoma

Crèdit assignat a Comunitat Autònoma (milions d'euros)

 

 

 

 

P.T. COMUNITAT VALENCIANA 2021.

 

 

 

 

 

 

49,85

PSTD BOCAIRENT.

AJUNTAMENT BOCAIRENT.

1.499.955,00

PSTD CULLERA.

AJUNTAMENT CULLERA.

2.999.376,00

PSTD TIERRA BOBAL.

MANCOMUNITAT DE L'INTERIOR, TERRA DEL VI.

1.500.000,00

PSTD VALENCIA.

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA.

7.500.000,00

ACD C. VALENCIANA.

PROVÍNCIES DE VALÈNCIA, CASTELLÓ I ALACANT.

15.899.393,00

+Info