Notícies:Red ADL Valencia

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA_Ampliació dels terminis d'execució i justificació de les subvencions 2020 per a la compra de vehicles elèctrics i punts de recàrrega per als municipis i per a la millora del cicle integral de l'aigua

25 nov 2021
Es prorroga fins al 30 d'abril de 2022.

El BOP num 228/25.11.2021 ha publicat l'Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre ampliació per causes extraordinàries dels terminis d'execució i justificació de les subvencions per a la compra de vehicles elèctrics i punts de recàrrega per als municipis de la província de València en l'exercici 2020, i de les subvencions per a la millora del cicle integral de l'aigua en l'exercici 2020 (Reacciona).

Mitjançant la qual :

  • S'aprova una nova ampliació del termini d'execució i justificació de les subvencions REACCIONA per a la compra de vehicles elèctrics i punts de recàrrega i de les subvencions per a la millora del Cicle Integral de l'Aigua en l'exercici 2020, per un període de 4 mesos, quedant el termini definitiu i improrrogable per a l'execució i justificació de les dues línies de subvenció fins al 30 d'abril de 2022.