Notícies:Red ADL Valencia

Diputació de València. Subvencions 2024 destinades als ajuntaments per a menjadors escolars curs 2024-2025

20 May 2024
finançar de menjadors escolars i fomentar l'alimentació saludable i sostenible en escoles rurals, per al curs 2024-2025.

Objecte.- Esta convocatòria té com a objecte la subvenció a Ajuntaments (excloses les entitats locals menors) de la província de València per a finançar de menjadors escolars i fomentar l'alimentació saludable i sostenible en escoles rurals, per al curs 2024-2025.

Bases reguladores.- La present convocatòria es regix pel que es preveu en l'Ordenança General de Subvencions de l'Excel·lentíssima Diputació de València, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 107, de 5 de juny de 2023.

Quantia total màxima.- Es finançaran per a l'any 2024, amb un import estimat màxim de 125.000 euros.

Activitats subvencionables.- Les despeses subvencionables són els derivats del funcionament dels menjadors escolars que es troben en algun dels següents suposats:

A- El servici complementari de menjador dels centres educatius no reunix les condicions dels articles 2.4 i 3.6.b de l'Orde 53/2012, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, en la redacció donada per l'Orde 43/2016, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i per això no es preste pel centre educatiu o aulari del municipi.

B- El servici complementari de menjador escolar no està garantit en els termes de l'article 2.4.a) de l'Orde citada, i, per resultar el seu funcionament deficitari, l'Ajuntament aporta el finançament necessari per a la prestació del servici.

C) Els menys elaborats amb criteris saludables i de sostenibilitat, segons les definicions establides en l'article 6 de la convocatòria, servits en els menjadors inclosos en la modalitat A.

Beneficiaris.-

  • Per a les opcions A i C; Ajuntaments de municipis de la província de València, amb l'excepció de les entitats locals menors, on se situen aularis de Col·legis Rurals Agrupats (CRA).
  • Per a l'opció B: Ajuntaments de municipis rurals de la província de València, amb l'excepció de les entitats locals menors, inclosos en la definició de municipi rural de l'article 6A) de la convocatòries.  

Import.- L'import de la subvenció podrà aconseguir fins al 100 % del cost subvencionable de les sol·licituds presentades, la quantia màxima serà:

  • Suposats A i B: amb un màxim de 4.000 euros per entitat beneficiària.
  • Suposat A + C: amb un màxim de 7.000 euros (4.000 del supòsit A i 3.000 del supòsit C) per entitat beneficiària.

Sol·licitud.- La sol·licitud es realitzarà a través de la Carpeta d'Ajuntaments, mitjançant els formularis disponibles en aquesta plataforma electrònica i la documentació complementària requerida (https://www.sede.dival.es/carpetaayuntamiento/front/init.do;jsessionid=0506309B1030DC1280802CC71D62CF2C). 

Termini de presentació.-  El termini de presentació de sol·licituds serà des del 21 de maig fins al 4 de juny de 2024.  

+Info