Notícies:Red ADL Valencia

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA_ Publicat Calendari fiscal 2022

02 dic 2021
Per als ens públics que deleguen en la Diputació de València l pagament de tributs

 

El BOP num 233/02.12.2021 ha publicat l'Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre calendari fiscal de l'exercici 2022.

Mitjançant el qual, els períodes de pagament en voluntaria durant 2022 són:

  • Primer període: De l'1 de març al 2 de maig, tots dos inclusivament.
  • Segon període: De l'1 de juny a l'1 d'agost, tots dos inclusivament.
  • Tercer període: Del 15 de juliol al 3 d'octubre, tots dos inclusivament.