Notícies:Red ADL Valencia

CURS INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

20 ene 2023
Aquest curs està dirigit a l'obtenció del Certificat de Professionalitat Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat SSCG0109

Dates: De el 30/01/23 al 15/07/2023

Horari: 17.00-21.00 HORES (DILLUNS A DIVENDRES) 

Duració: 510 HORES (Amb pràctiques en empreses) 

Lloc d'impartició: Instal·lacions del centre de formació LAC en C/ Picayo, 18 Baix a València

Característiques del Certificat
Denominació: Inserció laboral de persones amb discapacitat

 • Codi: SSCG0109
 • Reial decret: RD 721/2011,de 20 de maig
 • Família Professional: Serveis socioculturals i a la comunitat.
 • Àrea Professional: Atenció social.
 • Nivell de qualificació professional: 3
 • Qualificació professional de referència:  SSC323_3 Inserció laboral de persones amb discapacitat (RD 1368/2007 de 19 d'Octubre).

Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:

 • UC1034_3: Gestionar la informació sobre els recursos sociolaborals i formatius i col·laborar en l'anàlisi de llocs de treball per a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat.
 • UC1035_3: Realitzar les intervencions dirigides a l'entrenament per a l'adquisició i desenvolupament d'habilitats sociolaborals en les persones amb discapacitat.
 • UC1036_3: Recolzar en el procés d'inserció sociolaboral de persones amb discapacitat.
 • UC1037_3: Efectuar el seguiment de la inserció sociolaboral amb l'empresa, l'usuari i el seu entorn laboral.

Requisits de l'alumnat:

Estar inscrit en LABORA
Tindre una de les següents titulacions:

 • Títol de batxillerat o Certificat professional del mateix nivell (Nivell 3)
 • Prova d'accés a cicle formatiu del grau superior
 • Certificat professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional (serveis socioculturals ja la comunitat)
 • Prova d'accés a la universitat major de 25 anys Certificat emés per LABORA (Certificat de professionalitat)

+Info i inscripció en LAC a través de l'email: lac@limpiezas-lac.com o per telèfon al 648132719 o el 963385454 i pregunta per Ana o Paqui Cifuentes