Notícies:Red ADL Valencia

CURS COMPTABILITAT PER A COOPERATIVES

13 ene 2022
Formació gratuïta on-line de FEVECTA

 

FEVECTA imparteix el Curs de Comptabilitat per a Cooperatives en modalitat on-line, amb el suport de les tutories telefòniques i on line, que consta de 75 hores de formació. La plataforma estarà disponible per a les persones participants, les 24 hores al dia, durant el període de duració de l'acció.

El curs és gratuït, ja que està finançat a través de Labora. La participació en el mateix és totalment gratuïta per a:

  • Persones sòcies o treballadores de les cooperatives de treball associat.
  • Persones desocupades interessades en la matèria i inscrites en Labora.

PROGRAMA

1. ESTRUCTURA GENERAL COMPTABLE

1.1. Introducció
1.2. Visió general
1.3. Estructura

2. TRACTAMENT DELS FONS PROPIS I ESPECÍFICS EN LES COOPERATIVES DE TREBALL

2.1. Model del passiu del balanç de situació
2.2. Delimitació dels fons propis en les cooperatives

3. EL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS I LA DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT EN LES COOPERATIVES DE TREBALL.

3.1. Concepte de resultats de pèrdues i guanys
3.2. Estructura del compte de pèrdues i guanys
3.3. Informació específica a incorporar en la memòria
3.4. Models de balanços de compte de pèrdues i guanys

Duració: Del 07/02/2022 al 04/04/2022 ( 75 hores)
Modalitat: teleformació
Inscripció gratuïta emplenant fitxa de i enviar-la a g.albert@fevecta.coop