Notícies:Red ADL Valencia

Criteri de distribució corresponent a la inversió 3 del component 11 destinada a la transformació digital i modernització de les comunitats autònomes

22 sep 2022
Criteri de distribució corresponent a la inversió 3 del component 11 destinada a la transformació digital i modernització de les comunitats autònomes, Ingesa i de les ciutats de Ceuta i Melilla

ANNEX

Acord de la Conferència Sectorial d'Administració Pública pel qual es formalitza el criteri de distribució corresponent a la inversió 3 del component 11 destinada a la transformació digital i modernització de les comunitats autònomes, Ingesa i de les ciutats de Ceuta i Melilla del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per als exercicis 2021, 2022 i 2023, així com el repartiment resultant del crèdit assignat en els anys 2022 i 2023 pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència en el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per a la transformació digital i modernització de les comunitats autònomes

Primer. Aprovar el criteri de distribució del crèdit de 578.600.000,00 euros, corresponent a la inversió 3 del component 11 destinada a la transformació digital i modernització de les comunitats autònomes, Ingesa i de les ciutats de Ceuta i Melilla del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per als exercicis 2021, 2022 i 2023.

ANNEX I

Descripció dels projectes considerats prioritaris Línia estratègica 5. Implantació de centres d'operacions de ciberseguretat en entitats beneficiàries i la seua integració en la xarxa nacional de centres d'operacions de ciberseguretat

+Info