Notícies:Red ADL Valencia

Covid-19. Pròrroga d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen

16 sep 2020
Pròrroga d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Orde INT/851/2020, de 14 de setembre, per la qual es prorroga l'Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquesta ordre farà efecte des de les 24:00 hores del 22 de juliol fins a les 24:00 hores del 30 de setembre de 2020, sense perjudici de la seua eventual modificació per a respondre a un canvi de circumstàncies o a noves recomanacions en l'àmbit la Unió Europea.

+Info