Notícies:Red ADL Valencia

Covid-19. Mesures complementàries de suport a empreses i autònoms

21 abr 2021
Reial decret llei 6/2021, de 20 d'abril, pel qual s'adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19

Article únic. Concessió per les Delegacions d'Economia i Hisenda d'ajornaments i/o fraccionaments del pagament de deutes de naturalesa pública, no tributàries ni duaneres, derivades del reintegrament i/o reembossament d'ajudes o de préstecs concedits per l'Administració General de l'Estat, amb dispensa de garantia.

+Info