Notícies:Red ADL Valencia

Correcció d'errors en el procés de sol·licitud, el temari i la data de la convocatòria de l'examen per a l'obtenció del certificat nacional de patró professional d'embarcacions d'esbarjo per a l'any 2024

01 Mar 2024
Es corregixen errors en el procés de sol·licitud, el temari i la data de la convocatòria de l'examen per a l'obtenció del certificat nacional de patró professional d'embarcacions d'esbarjo per a l'any 2024.

Advertit uns errors en la Resolució de 26 de gener de 2024, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual s'establix el procés de sol·licitud, el temari i la data de la convocatòria de l'examen per a l'obtenció del certificat nacional de patró professional d'embarcacions d'esbarjo per a l'any 2024, publicada en el «Butlletí Oficial de l'Estat» número 38, de 13 de febrer de 2024, es procedix a efectuar les oportunes rectificacions:

U. En la pàgina 17025, en el paràgraf 4 de l'apartat segon, incloure l'apartat 5 amb la següent redacció:

5. Aquells ciutadans que tinguen el títol de Capità de Iot expedit per una comunitat autònoma, hauran de portar-ho aconseguisc el dia de l'examen per a la seua comprovació, en cas que la matriculació a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible no permeta tal acreditació per falta d'adequació del sistema.

Dos. En la pàgina 17028, en l'annex II, el tema amb el numeral 5, quedarà redactat de la manera següent:

«5. El Reglament sobre el Despatx de Vaixells aprovat per l'Orde de 18 de gener de 2000: Documents (capítol II). Del despatx dels vaixells (capítol III, excepte l'article 18). Enroles i desenroles (capítol IV).»

Tres. En la pàgina 17029, en l'annex III, substituir la data de l'examen 22 d'abril en l'apartat de la primera convocatòria: abril de 2024, Madrid, per la següent:

«Data de l'examen: dissabte, 20 d'abril de 2024.»

+Info