Notícies:Red ADL Valencia

Correcció errors convocatòries IMPULSEM TURISME 2021

21 abr 2021
Es rectifica el termini de presentación

 

El BOP núm. 74/21.04.2021 ha publicat l'Anunci de l'Excel•lentíssima Diputació Provincial de València sobre rectificació d'errors dels extractes de les convocatòries de subvencions “Impulsem Turisme” 2021.

El termini de presentació de sol•licituds que figura en aquest extracte és incorrecte, ja que no coincideix amb el que estableix la citada convocatòria de subvencions.

Per tant, procedeix rectificar aqueix error en l'extracte publicat, de manera que, on diu: “15 dies naturals” ha de dir “15 dies hàbils” a partir del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.”


Convocatòries: