Notícies:Projecte Xarxa AODL

CORRECCIÓ d'errors de la convocatòria de les subvencions per a impulsar l'elaboració de plans municipals d'Inclusió

12 ene 2021
CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions per a impulsar l'elaboració de plans municipals d'Inclusió i Cohesió Social, publicada en el DOGV 8985, de 29 de desembre de 2020. [2021/199]

Advertit error en la publicació de la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, consistent en l'omissió d'algunes pàgines dels annexos, es procedeix a la publicació d'aquestes:

  • Annex II fulla 1 MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L'ENTITAT PER A l'ELABORACIÓ DELS PLANS MUNICIPALS D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
  • Annex II fulla 2 MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L'ENTITAT PER A l'ELABORACIÓ DELS PLANS MUNICIPALS D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
  • Annex II fulla 3 MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L'ENTITAT PER A l'ELABORACIÓ DELS PLANS MUNICIPALS D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
  • Annex II fulla 4 MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L'ENTITAT PER A l'ELABORACIÓ DELS PLANS MUNICIPALS D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
  • AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS
  • Model de domiciliació bancària.

+Info