Notícies:Projecte Xarxa AODL

CORRECCIÓ d'errors convocatòria 2021 del programa INTEGREM

12 ene 2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, mitjançant tramitació anticipada, per a l’exercici 2021, les subvencions per a la realització d’itineraris d’inserció laboral per part d’entitats especialitzades en l’atenció de col·lectius amb especials dificultats d’integració en el mercat de treball (INTEGREM), en aplicació de l’Ordre 1/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Correccions:

En el resolc primer:

  • On diu: «1. Es convoquen per a l'exercici 2020, (…)»;
  • Ha de dir: «1. Es convoquen per a l'exercici 2021, (…)».

En el resolc catorzé, punt 3:

  • On diu: «El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia 11 de gener de 2021, fins al dia 8 de febrer de 2021, tots dos inclusivament, una vegada publicada la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana»;
  • Ha de dir: «3. El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia 11 de gener de 2021, fins al dia 5 de febrer de 2021, tots dos inclusivament, una vegada publicada la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense per· judici que, per aplicació del que s'estableix en l'article 30.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest termini puga ser ampliat tants dies com festius queden inclosos dins d'aquest termini»

+Info