Notícies:Red ADL Valencia

Correcció d'errors de les bases i convocatòria de 40 beques d'ajuda per a la formació de «Lideratge Femení», dins del programa «Empra», a impartir en el curs 2023-2024.

09 Feb 2024
Correcció d’errades de la Resolució de 29 de desembre de 2023, per la qual es publicaven les bases i es convocaven 40 beques d’ajuda per a la matrícula per a la formació de «Lideratge Femení» amb la col·laboració de Iese Business, dins del programa «Emplea», a impartir en el curs 2023-2024

Correcció d’errors següent

On diu: «Requisits dels beneficiaris Les dones estudiants i titulades de la UPV sol·licitants de les beques han de complir, tant al final del termini de sol·licitud com durant el període de realització de la formació, els següents requisits:

  1. Tenir nacionalitat espanyola o residència estrangera de llarga duració a Espanya.
  2. Estar matriculada en un títol oficial de Grau en la UPV, en l’últim curs d’aquest, o estar cursant un Màster Universitari en la UPV, o ser titulada UPV havent finalitzat estudis en els dos últims cursos anteriors al vigent, o ser estudiant de l’Escola de Doctorat de la UPV.
  3. Tenir certificat anglès, com a mínim nivell B2.
  4. No haver sigut beneficiària d’aquesta beca en edicions anteriors.»;

Ha de dir: «Requisits dels beneficiaris Les dones estudiants i titulades de la UPV sol·licitants de les Beques han de complir, tant al final del termini de sol·licitud com durant el període de realització de la formació, els següents requisits:

  1. Tenir nacionalitat espanyola o residència estrangera de llarga duració a Espanya.
  2. Estar matriculada en un títol oficial de Grau en la UPV, en els dos últims cursos d’aquest, o estar cursant un Màster Universitari en la UPV, o ser titulada UPV havent finalitzat estudis en els dos últims cursos anteriors al vigent, o ser estudiant de l’Escola de Doctorat de la UPV.
  3. Tenir certificat anglès, com a mínim nivell B1.
  4. No haver sigut beneficiària d’aquesta beca en edicions anteriors.»

Termini de presentació de noves sol licituds Habilitar un nou termini de presentació de sol·licituds per a participar des del 12 de febrer al 16 de febrer de 2024. La presentació de la sol·licitud de participació es realitzarà en els termes previstos en les bases de la convocatòria. No hauran de presentar una nova sol·licitud les persones que ja ho van fer en el termini inicial previst en la convocatòria.

+Info