Notícies:Red ADL Valencia

Correcció d’errades del Programa MOVES II-Infraestructura Comunitat Valenciana

11 jun 2021
Correcció d’errades del Programa MOVES II-Infraestructura Comunitat Valenciana

Correcció d’errades de la Resolució d’1 d’octubre de 2020, del president de l’IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i mesures de mobilitat sostenible al treball, dins del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020

En el cinqué paràgraf, apartat sisé, de l’article 3.2 de la Resolució,

On diu: «– Compatible amb el protocol OCPP v1.5 o versió superior, mitjançant l’ús de serveis web (SOA); i actualitzable a versions superiors.»

Ha de dir:. «– Compatible amb el protocol OCPP v1.6 o versió superior, mitjançant l’ús de serveis web (SOA); i actualitzable a versions superiors.»

+Info