Notícies:Red ADL Valencia

Convocatòria Promoció Activitats Econòmiques 2021

07 oct 2021
Subvencions 2021, destinades a potenciar i consolidar l'ecosistema emprenedor valencià

Data límit de sol·licitud: 13 d'octubre de 2021 a les 23.59. Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ayuntamiento de València.

Objecte: escometre actuacions immediates encaminades a pal·liar les greus conseqüències de la pandèmia pel que es fa necessari impulsar l'activitat econòmica convocant subvencions per a l'exercici 2021, destinades a potenciar i consolidar l'ecosistema emprenedor valencià així com crear ocupació. L'economia local s'ha vist greument afectada per aquesta pandèmia pel que la Regidoria d'Emprenedoria i Innovació Econòmica pretén fomentar el teixit econòmic i l'ocupació en el terme municipal de València.

Programes

Emprén

Destinada a recolzar en els inicis de l'activitat a persones que hagen emprés recentment en el terme municipal de València.

Quantia. Es concedirà una quantia fixa de 5.000 € a les sol·licituds que complisquen els requisits en aquesta convocatòria.

La quantia fixa de 5.000 € s'incrementarà en 1.000 € més quan la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció pertanga a un dels següents col·lectius:

- Persones joves fins a 30 anys a la data de l'alta en el RETA.
- Persones amb 45 o més anys a la data de l'alta en el RETA.
- Persones que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d'almenys el 33%.
- Dones.

+Info

Emplea

Destinat a afavorir la contractació indefinida a temps complet de persones majors de 30 anys en el terme municipal de València.

Quantia. La quantia de la subvenció per aquesta contractació serà de 5.000 €.

Aquesta quantia s'incrementarà en 1.000€ quan la persona contractada pertanga a algun dels següents col·lectius:

  • Persones desocupades de llarga duració, és a dir, haver romàs inscrita com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els 540 dies (18 mesos) immediatament anteriors a la data del contracte. Aquesta situació s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat de períodes d'inscripció.
  • Persones amb 45 o més anys a la data del contracte.
  • Persones que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d'almenys el 33%.
  • Dones.

+Info

Emplea Jove

Destinat a afavorir la contractació indefinida a temps complet de joves de fins a 30 anys inclosos en el terme municipal de València.

Quantia. La quantia de la subvenció per aquesta contractació és de 6.000 €.
Aquesta quantia s'incrementarà en 1.000 € quan la persona contractada pertanga a algun dels següents col·lectius:

  • Persones desocupades de llarga duració, és a dir, haver romàs inscrita com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els 540 dies (18 mesos) immediatament anteriors a la data del contracte. Aquesta situació s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat de períodes d'inscripció.
  • Persones que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d'almenys el 33%.
  • Dones.

+Info

Bases de la convocatòria