Notícies:Projecte Xarxa AODL

CONVOCATÓRIA N.º GR/001/21 Ideas powered for business SME FUND Bonos de propiedad intelectual e industrial

14 ene 2021
Reforçar la competitivitat de les pimes en el mercat de la UE, la Comissió Europea està realitzant una sèrie d'accions englobades en el marc del Programa per a la Competitivitat de les Empreses i per a les Petites i mitjanes empreses (COSME) de la UE

Objectiu d'aquesta acció és donar suport financer a les pimes de la UE que desitgen tant rebre un servei de prediagnóstic de la propietat intel·lectual («IP scan») per part de les oficines de PI europees que oferisquen aquest tipus de servei com, directament, protegir les seues marques, dibuixos o models per mitjà dels sistemes de PI d'àmbit nacional, regional o de la UE. Per consegüent, el Fons per a pimes cofinançarà dos tipus de serveis:

servei 1: servei de *prediagnóstico de la propietat intel·lectual («IP Scan»);

servei 2: taxes de sol·licitud bàsiques de marques, dibuixos i models.

Per a poder ser admissibles, els sol·licitants hauran de ser petites i mitjanes empreses (pimes), tal com es defineixen en la http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=en, establides en els Estats membres de la UE

El pressupost total disponible per al cofinançament de les accions en el marc de la present convocatòria de propostes s'estima en 20 000 000 EUR. Cada candidat podrà sol·licitar el cofinançament dels costos dels serveis dins dels límits establits en el següent quadre:

TIPUS D'ACCIÓ

LÍMITS DE SERVEIS PER PIME

LÍMIT DE COFINANÇAMENT PER ACCIÓ

SUBVENCIÓ MÀXIMA PER PIME

Servei 1 – Servei de prediagnóstico de la PI

1 Servei de prediagnóstico de la PI

75 %

 

 

1 500 EUR

Servei 2– DPI

1 sol·licitud per a una o diverses marques i dibuixos i models

50 %

 

L'import total que pot concedir-se a una sola pime es limita a 1 500 EUR, independentment de la mena d'accions que se sol·liciten.

Calendari La convocatòria de propostes s'obrirà en diferents terminis de presentació de sol·licituds: el calendari provisional és el següent:

 

TERMINI 1

 

TERMINI 2

TERMINI 3

TERMINI 4

TERMINI 5

Pressupost disponible per termini

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Inici del termini de sol·licitud

11.1.2021

1.3.2021

1.5.2021

1.7.2021

1.9.2021

Termini de presentació de candidatures

31.1.2021

31.3.2021

31.5.2021

31.7.2021

31.9.2021

Els sol·licitants rebran notificació per escrit dels resultats i notificació de les decisions de subvenció en cas d'adjudicació

Febrer - març de 2021

Abril - maig de 2021

Juny - juliol de 2021

Agost - setembre de 2021

Octubre – novembre de 2021

 

 

Normes de presentació Un sol·licitant només pot presentar una sol·licitud en un termini de presentació determinada per al servei 1 o per al servei 2 o per a una combinació de tots dos. Els sol·licitants només poden sol·licitar cada servei una vegada (per exemple, un sol·licitant no pot sol·licitar una sol·licitud de marca com a servei 2, i posteriorment en un termini de presentació posterior presentar una sol·licitud de dibuix i model com a servei 2).

En cas que un sol·licitant present més d'una sol·licitud durant un termini de presentació de sol·licituds, només es prendrà en consideració la primera sol·licitud presentada.

Només es consideraran admissibles les sol·licituds que utilitzen el formulari de sol·licitud electrònic (eForm)

Creació de la sol·licitud Els sol·licitants hauran d'utilitzar el formulari de sol·licitud en línia (eForm) disponible en Idees powered for business SME FUND en la següent pàgina web: https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund

Publicació La convocatòria de propostes està disponible en la pàgina web del Fons per a pimes (SME FUND) en: https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund

Més informació o aclariments Qualsevol pregunta específica relacionada amb aquesta convocatòria haurà de dirigir-se al Centre d'informació de la EUIPO en: information@euipo.europa.eu