Notícies:Red ADL Valencia

Convocatòria Ajudes a la contractació PICE 2021 - Cambra València

14 sep 2021
Convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al foment de l'ocupació. Línia 1. Ajudes a la contractació. Anualitat 2021. Segon Semestre. PROGRAMA INTEGRAL DE QUALIFICACIÓ I OCUPACIÓ PLA DE CAPACITACIÓ

Beneficiàries Pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la demarcació territorial de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València, que es troben donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Objecte la concessió d'ajudes a les empreses de la demarcació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València que hagen contractat joves beneficiaris del sistema nacional de garantia juvenil, que hagen participat en el Pla de capacitació, per un temps mínim de 6 mesos (180) dies a temps complet.

Convocatòria El text complet d'aquesta convocatòria està a la disposició de les empreses en la seu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València. A més, pot consultar-se a través de la web

https://www.camaravalencia.com/es-ES/empleo/ programa-garantia-juvenil/Paginas/Empresas.aspx.

Pressupost: 99.000,00 € Les ajudes concedides seran cofinançades en un 91,89% pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014 – 2020.

Quantia. L'import de les ajudes per cada jove contractat ascendeix a 4.950,00 €.

Termini de presentació de sol·licituds del 15 de setembre al 31 de desembre de 2021

+Info