Notícies:Projecte Xarxa AODL

Convocatòria 2021. Subvencions per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació

14 ene 2021
Subvencions per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació

Objecte convocar per a l'exercici 2021 subvencions destinades a la realització en la Comunitat Valenciana d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones treballadores en situació de desocupació, que els proporcionen la qualificació professional per a exercir una ocupació adequada a les necessitats del mercat de treball i estimular la seua inserció labora, comprenent:

  • Programes de formació dirigits a cobrir les necessitats formatives detectades.
  • Programes específics de formació dirigits a persones desocupades amb necessitats formatives especials o amb dificultats per a la seua inserció o requalificació professional.
  • Programes formatius que incloguen compromisos de contractació

Bases Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral

Persones destinatàries dels cursos En les accions formatives, dirigides a persones desocupades, podran participar a més persones ocupades en un percentatge que no supere el 30% del total dels participants programats. En la modalitat Formació a Mesura de les empreses l'alumnat només podrà tindre la condició de persona desocupada.

Beneficiaris els centres o entitats de formació, empreses o associacions empresarials amb presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, acreditades i/o inscrites en el corresponent registre d'entitats de formació per a les especialitats formatives objecte de formació.

Quantia Es destina per a atendre les subvencions per a la realització de les accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades un import global màxim de 45.810.000 euros

  • Per a la Modalitat Formació per a la Inserció, s'assigna un import màxim de 38.051.856 €
  • Per a la Modalitat de Formació Modular Transversal s'assigna un import màxim de 770.000 €
  • Per a la Modalitat Col·lectius s'assigna un import màxim de 4.927.018 €
  • Per a la Modalitat Formació per a completar certificats de professionalitat, s'assigna un import màxim d'1.011.126 €,
  • Per a la Modalitat Formació a Mesura de les empreses s'assigna un import màxim d'1.050.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds serà des del 15 de gener fins al 5 de febrer, excepte per a la Modalitat Formació a Mesura de les Empreses que el termini finalitzarà abans de l'1 de novembre de 2021.

+Info