Notícies:Projecte Xarxa AODL

Convocatòria 2021 Ajudes a cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció

21 ene 2021
Regulades en els art. 15, 16, 17 i 18 de l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

 

El DOGV num 9002/21.01.2021 ha publicat la RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2020, del Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2021, de les ajudes, a les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció, regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Beneficiari@s

Podran acollir-se a les subvencions contemplades en aquesta ordre:

a) Les cooperatives i societats laborals per a l'actuació d'incorporació, amb caràcter indefinit, com a sòcies treballadores o de treball, en cooperatives o societats laborals, de persones desocupades o de persones vinculades per contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa o societat laboral en la qual s'integren com a sòcies, regulades en l'article 15.
b) Les cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció, per a les actuacions vinculades a la inversió regulades en l'article 16.
c) Les cooperatives de treball associat i les societats laborals per a les actuacions de prestació d'assistència tècnica, que s'hagen realitzat íntegrament en l'exercici, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 17.
d) Les cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció, per a determinades despeses corrents vinculats a la seua constitució i posada en marxa, segons s'estableix en l'article 18.

Que complisquen amb els requisits arreplegats en l'art.2 de les bases.

Línies d'Ajuda

Aquestes ajudes es finançaran amb càrrec al capítol 4, del Programa Pressupostari 322.55 «Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social», codi línia S5266000, fins a un import global estimat màxim de 4.370.000 euros.
Termini presentació:

 • Sol•licituds: 28/01/2021 fins a 30/06/2021 en 2 períodes:
  • 1r: Del 228/01/2021 fins a 3003/2021
  • 2n : Del 31/03/2021 fins a 30/06/2021
 • Justificació: en el mateix moment de presentació de sol•licitud

Aquestes ajudes es finançaran amb càrrec al capítol 7 del Programa Pressupostari 322.55 «Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social», codi línia S2242000, fins a un import global estimat màxim d'1.600.000
Termini presentació:

 • Sol•licituds: 28/01/2021 fins a 30/03/2021
 • Justificació: Fins a 02/11/2021

Aquestes ajudes es finançaran amb càrrec al capítol 4 del Programa Pressupostari 322.55 »Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social», codi línia S8081000, fins a un import global estimat màxim de 150.000 euros
Termini presentació:

 • Sol•licituds: 28/01/2021 fins a 30/06/2021
 • Justificació: en el mateix moment de presentació de sol•licitud

Aquestes ajudes es finançaran amb càrrec al capítol 4, del Programa Pressupostari 322.55 »Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social», codi línia S5266000, fins a un import global estimat màxim de 150.000 euros
Termini presentació:

 • Sol•licituds: 28/01/2021 fins a 30/03/2021
 • Justificació: Fins a 02/11/2021

Aquestes ajudes es finançaran amb càrrec al capítol 7 del Programa Pressupostari 322.55 «Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social», codi línia S2242000, fins a un import global estimat màxim de 400.000 euros
Termini presentació:

 • Sol•licituds: 28/01/2021 fins a 01/03/2021
 • Justificació: Fins a 02/11/2021