Notícies:Red ADL Valencia

Convocatòria 2020. Ajudes a la gestió sanitària i de benestar animal en l’aqüicultura de la Comunitat Valenciana

20 nov 2020
Convocar per a l’exercici 2020 les ajudes destinades a fomentar la salut i el benestar dels animals en les instal·lacions d’aqüicultura.

Persones beneficiàries les empreses aqüícoles podent sol·licitar-se a través de les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (*ADSG), oficialment reconegudes per l'òrgan competent en matèria de ramaderia i integrades per explotacions aqüícoles inscrites en el Registre Nacional d'Agrupacions de Defensa Sanitària Ramaderes.

Objecte Fomentar la salut i el benestar dels animals en les instal·lacions d'aqüicultura.

Bases reguladores Ordre 2/2017, de 13 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases de les ajudes a la gestió sanitària i de benestar animal en l'aqüicultura de la Comunitat Valenciana.

Quantia de la dotació pressupostària: 25.000 €

Les sol·licituds i la documentació que les acompanyarà, es presentaran telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL: 

http://www.gva.es/es/proc18416

Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació serà des del 20 al 29 de novembre de 2020.

+Info