Notícies:Projecte Xarxa AODL

Convocades les ajudes a projectes dels Grups d'Acció Local de Pesca (GALP)

01 oct 2018
Ajudes per a projectes d'inversió acords a les estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP) i al propi GALP per a les seues despeses de funcionament i animació

El DOGV de 6 de setembre ha publicat les ajudes destinades a projectes impulsats dins les estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP) dels grups d'acció local pesquera (GALP) de la Comunitat Valenciana.

Els GALP són entitats on participen persones físiques i jurídiques de naturalesa pública o privada, lligats al territori a través de l'activitat pesquera. Són reconeguts com a tals per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per tal d'optar a finançament dels Fons Europeu Marítim i Pesquer (FEMP).

Per al periode 2014-2020 a la Comunitat Valenciana s'han reconegut 4 GALPS (La Safor-Gandia/Albufera, La Marina, La Plana i Badia de Santa Pola). La província de València acull el GALP La Safor (Gandia-Albufera) amb ajuntaments, confraries de pescadors i agents socioeconòmics de Gandia, Silla, Catarroja i El Palmar (València).

El GALP Gandia-Albufera, en la seua estratègia de desenvolupament sostenible (EDLP) preveu diverses accions de suport a les iniciatives  relacionades amb la pesca a l'àmbit d'actuació per tal d’aconseguir alguns dels objectius que s’enumeren a continuació:

a) Augment del valor, creació d’ocupació, atracció de joves i promoció de la innovació en totes les fases de la cadena de subministrament dels productes de la pesca i de l’aqüicultura, amb mesures com:

  • Adaptació d'equipaments a normativa i ús de TIC
  • Transformació i processat de productes pesquers (conserva, fumat, brous, envasat, marinats....)
  • Sistemes de traçabilitat i etiquetatge
  • Millora dels canals curts de comercialització i productes pesquers artesanals
  • Campanyes de promoció dels productes de pesca artesanal
  • Col·laboracions amb sector de la restauració per a potenciar el consum de productes pesquers locals

b) Suport a la diversificació dins o fora del sector de la pesca comercial,a l’aprenentatge permanent i a la creació d’ocupació en les zones pesqueres i aqüícoles.

c) Impuls i aprofitament del patrimoni mediambiental de les zones pesqueres i aqüícoles, incloses les operacions de mitigació del canvi climàtic.

d) Foment del benestar social i del patrimoni cultural pesquer de les zones pesqueres i aqüícoles, inclòs el patrimoni cultural pesquer, aqüícola i marítim.

e) Reforç del paper de les comunitats pesqueres en el desenvolupament local i de governança dels recursos pesquers i activitats marítimes locals.

Les ajudes publicades compten amb un pressupost, per un costat, de 38.190,48 euros destinats a les despeses de funcionament i animació del propi GALP La Safor-Gandia-Albufera durant el 2018, i, per altra banda, 151.545,85 euros per a donar suport a les inversions proposades en aplicació de la seua EDLP durant 2018, 138.762.62 durant 2019 i 118.939,39 per a l'exercici 2020.

Les sol·licituds presentades seran baremades i prioritzades segons els criteris de valoració que consten en l’EDLP dins de la qual s’executaran els projectes.

Consulteu tota la informació sobre aquestes ajudes a https://www.divaladl.es/va/ayudas/ver/C/77 i recordeu que podeu subscriure-vos a avisos sobre les novetats en matèria d'ajudes i subvencions sobre desenvolupament des de https://redteval.divaladl.es/va/areaprivada/login

A més, podeu contactar amb el GALP La Safor-Gandia Albufera des de http://www.galpgandiaalbufera.com/contacto/