Notícies:Projecte Xarxa AODL

Convocades les ajudes al programa d’ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball

28 sep 2017
Les entitats locals i entitats sense ànim de lucre poden obtenir subvencions de fins a 500 euros al mes per cada persona amb diversitat funcional participant en el projecte

El DOGV de 28 de setembre publica la convocatòria de les ajudes per a 2017, amb periode elegible de realització fins al 30 de setembre de 2018.

Al DOGV de 25 d’octubre de 2016, es va publicar l’Ordre 21/2016, de 20 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al programa d’ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de trebal

L'import màxim subvencionable serà de 62.000 euros, amb 500 euros al mes per cada persona amb diversitat funcional atesa els 6 primers mesos, baixant l'import mensual fins als 75 euros/mes/persona per a les mensualitats 19 a 24 del projecte.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies a comptar des del 29 de setembre de 2017

+info: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18305&version=amp