Notícies:Projecte Xarxa AODL

Convocades les ajudes de foment de l'economia social 2018

03 ene 2018
Ajudes a inversions, assistència tècnica, incorporació de persones desocupades i accions de formació

El DOGV de 3 de gener de 2018 publica la convocatòria anticipada de diverses ajudes de foment de l'economia social regulades a les bases establertes per ORDRE 23/2016, de 27d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l'ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana

1-Inversions consistents en terrenys, edificis ja construïts, obres de construcció, millora, condicionament o reforma d'immobles, immobilitzats materials i immaterials vinculats a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, equips per a la producció (consistents en maquinària, instal·lacions tècniques, ferramentes o utillatge), mobiliari (només en el cas de les empreses no industrials dedicades al comerç o a la prestació de serveis), i vehicles industrials no matriculats amb anterioritat (exceptuant-ne els vehicles tot terreny, que no seran subvencionables): Sol·licituds fins al 28 de febrer o 30 de març, segons tipus d'inversió. (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=329&version=amp)

2-Subvencions per a prestació d'assistències tècniques (contractació de directors i gerents, estudis, informes, assessorament extraordinari): sol·licituds fins el 30 d'abril, inclusivament (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=328&version=amp)

3-Subvencions a la constitució de noves cooperatives o societats laborals: sol·licituds fins el 13 de juliol, inclusivament (+info http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=18081&version=amp)

4-Subvencions per a incorporació de persones desocupades com a sòcies treballadores o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals: sol·licituds fins 24 d'agost, inclusivament. (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=1057&version=amp)

5-Subvencions per a activitats de formació, foment i difusió (vinculades o no directament al foment de l'ocupació): sol·licituds fins el 24 d'agost (+info: http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=3072&version=amp)