Notícies:Projecte Xarxa AODL

Concursos de la Universitat de València per emprenedors

02 ago 2018
La Universitat de València convoca els concursos UCV5 Startup i University Junior International Entrepreneur

El DOGV de 2 d'agost publica la convocatòria de 2 concursos relacionats amb l'activitat emprenedora.

En el marc del Programa «Campus de l'Emprenedor Innovador» que es desenvolupa de manera conjunta per les cinc universitats públiques valencianes sota la coordinació de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; del Programa EMPREN+ del Vicerectorat d’Innovació i Transferència, iniciativa de suport als emprenedors universitaris; en col·laboració amb el Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius i la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT); sota l'empara dels principis del compromís de la Carta Erasmus d'Educació Superior 2014-2020; amb la finalitat de contribuir al desenvolupament en un entorn global del talent emprenedor dels i les estudiants excel·lents amb iniciatives empresarials en sectors globals; i formar en la creació d'empreses en l'àmbit internacional; el Rectorat de la Universitat de València selecciona les millors iniciatives emprenedores i idees de negoci dels i les estudiants dels diferents campus

UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEUR

Per una part, University Junior International Entrepreneur, obert a candidatures fins el 31 d'agost de 2018, està dirigit als i les estudiants de la Universitat de València que posseïsquen un perfil emprenedor i que estiguen matriculats en estudis de grau, postgrau o doctorat.


La finalitat d'aquesta convocatòria és la concessió de tres ajudes de mobilitat per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de dos mesos de duració en organitzacions d'acollida ubicades, fora del territori espanyol, en els països elegibles del Programa Erasmus+ i relacionades amb la idea de negoci que presente la persona beneficiària. L'ajuda inclou un període de formació no presencial sobre emprenedoria internacional.

5UCV STARTUP

Per altra banda, el concurs 5ucvStartup, a través del qual la Universitat de València procedirà a la selecció de les millors iniciatives emprenedores i trajectòries empresarials en els campus de la Universitat de València, atenent al seu creixement, caràcter innovador, estratègia empresarial i aportació a l'entorn a fi de proposar la seua candidatura als premis del concurs 5UCV STARTUP, patrocinat per la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

El termini de presentació de candidatures acaba el 7 de setembre de 2018.