Notícies:Red ADL Valencia

Concessió de títols d'obtenció vegetal en el Registre de Varietats Protegides.

08 mar 2023
Es disposa la concessió de títols d'obtenció vegetal en el Registre de Varietats Protegides.

Es concedeix el Títol d'Obtenció Vegetal als sol·licitants que s'esmenten en l'annex de la present ordre per a les varietats de les espècies les denominacions de les quals figuren en aquest

ANNEX

Concessió de títol d'obtenció vegetal Espècie:

All. Allium Sativum L.

Varietat Número títol Duració de la protecció Sol.licitant
VALLIERO. 003087 Fins 31-12-2048 ETTORE NAVARRA.

+Info