Notícies:Projecte Xarxa AODL

Comunitat autònoma d'Andalusia. Acreditació de les competències professionals.

15 oct 2020
Convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

Les bases de la Resolució de convocatòria del referit procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals, estan disponibles a efectes informatius en la següent adreça d'Internet https://juntadeandalucia.es/boja/2020/179/index.html

Codi qualificació

Denominació de la qualificació

Núm. places oferides

ADG308_2

 

200

ADG310_3

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

200

AFD096_2

ASSISTÈNCIA DOCUMENTAL I DE GESTIÓ EN DESPATXOS I OFICINES.

200

AFD162_3

SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES.

100

AFD340_2

CONDICIONAMENT FÍSIC EN GRUP AMB SUPORT MUSICAL.

100

AGA168_2

SOCORRISME EN ESPAIS AQUÀTICS NATURALS.

100

ELE188_2

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES.

100

ELE379_2

MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA, SONORITZACIÓ DE LOCALS I CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ.

200

ELE381_3

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES D'ELECTROMEDICINA.

100

ENA262_3

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES D'ELECTROMEDICINA.

100

ENA620_1

ORGANITZACIÓ I CONTROL DEL MUNTATGE I MANTENIMENT DE XARXES I INSTAL·LACIONS D'AIGUA I SANEJAMENT.

200

FME350_2

OPERACIONS BÀSIQUES EN EL MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIES RENOVABLES.

300

FME558_2

CALDERERIA, FUSTERIA I MUNTATGE DE CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES

200

FME559_2

FABRICACIÓ D'ELEMENTS AEROESPACIALS AMB MATERIALS COMPOSTOS.

200

FME684_2

MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES I EQUIPS D'AERONAUS

100

FME685_2

SOLDADURA PER ARC SOTA GAS PROTECTOR AMB ELÈCTRODE CONSUMIBLE, SOLDADURA «*MIG/*MAG».

100

FME686_2

SOLDADURA PER ARC SOTA GAS PROTECTOR AMB ELÈCTRODE NO CONSUMIBLE, SOLDADURA «*TIG».

100

HOT093_2

SOLDADURA PER ARC AMB ELÈCTRODE REVESTIT.

300

HOT679_2

CUINA.

200

HOT332_3

SERVEIS DE RESTAURANT, BAR I CAFETERIA.

200

IEX268_1

DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ EN CUINA.

200

IMA568_2

OPERACIONS AUXILIARS EN PLANTES D'ELABORACIÓ DE PEDRA NATURAL I DE TRACTAMENT I BENEFICI DE MINERALS I ROQUES.

200

IMP119_2

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'ASCENSORS I ALTRES EQUIPS FIXOS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT.

300

IMP024_3

PERRUQUERIA.

300

IMS436_2

MAQUILLATGE INTEGRAL.

100

QUI018_2

OPERACIONS DE SO.

100

SAN125_3

OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA.

100

SAN628_3

ANATOMIA PATOLÒGICA I CITOLOGIA.

100

SAN489_3

PRÒTESI DENTAL.

100

SEA595_2

HIGIENE BUCODENTAL.

700

 

SEA596_3

OPERACIONS DE VIGILÀNCIA I EXTINCIÓ D'INCENDIS FORESTALS I SUPORT A CONTINGÈNCIES EN EL MEDI NATURAL I RURAL.

300

SSC319_1

COORDINACIÓ D'OPERACIONS EN INCENDIS FORESTALS I SUPORT A CONTINGÈNCIES EN EL MEDI NATURAL I RURAL.

200

TMV454_2

NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS.

100

 

CONDUCCIÓ D'AUTOBUSOS.

6.000

El termini de presentació de sol·licituds serà el comprés entre l'1 i el 30 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament. 

Les sol·licituds hauran de ser emplenades a través de l'oficina virtual de la Conselleria d'Educació i Esport, es podrà presentar la sol·licitud juntament amb els documents exigits de manera telemàtica mitjançant signatura electrònica, per al que les persones sol·licitants hauran de disposar de Certificat Digital o del sistema d'identificació electrònica Cl@ve.

+Info