Notícies:Red ADL Valencia

Acelera pyme. Competències digitals, les eines clau per a la teua pime

17 mar 2023
Descobreix la importància i els beneficis de les competències digitals per a les pimes, així com les eines que permeten mesurar el grau de competències digitals dels teus empleats per a aconseguir un nivell de maduresa digital òptim.

La pandèmia COVID-19 ha suposat una acceleració en la revolució digital, obligant les empreses i als ciutadans a adaptar-se a aquesta nova societat 100% digital. No obstant això, aquest procés ha engrandit la bretxa digital. En efecte, a Espanya, quasi la meitat de la població manca de competències digitals. Això ressalta la importància de les competències digitals com a eines bàsiques i necessàries per a potencial el teixit empresarial a través de professionals amb talent i capacitats adequades a la noves exigències del mercat laboral. Per a afrontar aquest repte, Espanya compta amb Espanya Digital 2026 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, els quals plantegen una sèrie de mesures i accions ambicioses per a avançar en aquest àmbit. 

Segons es detalla en el propi portal del sistema educatiu Español, la competència digital és “aquella que implica l'ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per a aconseguir els objectius relacionats amb el treball, l'ocupabilitat, l'aprenentatge, l'ús del temps lliure, la inclusió i participació en la societat”. A l'una d'aquest concepte es troba el de maduresa digital, el qual està relacionat amb la pròpia organització. Però el punt de partida de tots dos és la transformació digital. I encara que hui dia moltes organitzacions ja estan abastant el procés de transformació digital, no totes usen tecnologies ni creen nous models de negocis basats en elles. 

Les competències digitals són fonamentals perquè les pimes continuen creixent i evolucionant, especialment al principi. Existeixen quatre grans dimensions de cada competència digital dels usuaris, aplicable a les pimes: coneixement, habilitat, ús i actitud. Comptar amb aquest enfocament permetrà a una pime identificar on es troben els “bretxes” en la competència digital per a així actuar adequadament, així com l'explotació de dades, l'anàlisi d'informació i l'extracció de conclusions. 

De cara a realitzar el mesurament de les competències convé realitzar dos tipus de proves diferents per a garantir la fiabilitat dels resultats de l'avaluació: l'autoavaluació i l'avaluació de les competències digitals. Existeixen altres eines com la ludificació, que té com a objectiu millorar l'experiència i augmentar la motivació i la satisfacció de l'usuari. 

Comptat i debatut, després d'evidenciar-se la bretxa digital existent dels ciutadans i empreses, ha quedat de manifest la necessitat de millorar les capacitats digitals de la societat. A causa d'això, les Administracions Públiques, tant a nivell europeu com a nivell nacional, estan impulsant diferents iniciatives i desenvolupant diferents marcs de referència per al desenvolupament de les competències digitals.