Notícies:Projecte Xarxa AODL

CHELVA. Ajudes econòmiques per a la promoció de la digitalització a través del suport a la creació i actualització de pàgines web

16 oct 2020
Promoció de la digitalització a través del suport a la creació i actualització de pàgines web, amb l'objectiu d'incrementar el nivell tecnològic de pimes, autònoms i associacions del municipi, mitjançant la implantació de noves tecnologies informàtiques i de comunicacions

Beneficiaris. Podran ser beneficiaris/as d'aquestes ajudes totes les empreses, autònoms i associacions de caràcter sociocultural i esportiu legalment establides del municipi de Chelva

Objecte: Les despeses realitzades per:

  • Creació d'una pàgina web corporativa
  • Revisió i actualització d'una ja existent.
     

Bases reguladores: estan contingudes en l'Ordenança municipal reguladora de les bases específiques reguladors per a la concessió d'ajudes econòmiques a la promoció de la digitalització a través del suport a la creació i actualització de pàgines web, aprovada en data 29 de maig de 2020 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 147 de data 3 d'agost de 2020.

Quantia de l'ajuda. La quantia individual màxima de l'ajuda, de pagament únic, serà de 300 euros per cada sol·licitant.

Termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds es formularan en el model oficial. La presentació es realitzarà *telematicamente en la seu electrònica de l'Ajuntament de Chelva (chelva.sedelectronica.es) o prèvia cita en el telèfon del Registre General de l'Ajuntament de Chelva, 962100011 o per qualsevol mig admés a la Llei de Procediment Administratiu. El termini de presentació serà des del 19 d'octubre fins al 30 de novembre.

+Info