Notícies:Red ADL Valencia

CATÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES EN DLP DEL FEMP Convocatòries 2021-2022

01 Dec 2023
Es publica el cataleg de bones pràctiques de galps

El DLP es defineix com una eina que dinamitza el progrés i els canvis d'ús del teixit empresarial en les poblacions costaneres i aqüícoles, fent costat a les comunitats locals. Això ha sigut possible per la implicació dels GALP, ja que coneixen el seu entorn.

A través d'este catàleg de bones pràctiques, es presenten 29 iniciatives que han sigut destacades per millorar socioeconòmicament les zones costaneres, impulsant la innovació, la creació de llocs de treball i la cooperació.

Estes bones pràctiques han sigut seleccionades per complir amb el major número dels criteris següents:

 • Reeixit/impacte positiu
 • Sostenible
 • Foment de la igualtat d'oportunitats
 • Transferible
 • Innovació
 • Emprenedoria
 • Procés participatiu
 • Durabilitat
 • Creació d'ocupació

Les bones pràctiques es classifiquen atenent segons les següents iniciatives del DLP:

 • Diversificació: suport a la diversificació dins o fora del sector de la pesca comercial, a l'aprenentatge permanent i a la creació d'ocupació en les zones pesqueres i aqüícoles.
 • Governança: reforç del paper de les comunitats pesqueres en el desenvolupament local i de la governança dels recursos pesquers i activitats marítimes locals.
 • Medi ambient: impuls i aprofitament del patrimoni mediambiental de les zones pesqueres i aqüícoles, incloses les operacions de mitigació del canvi climàtic.
 • Sociocultural: foment del benestar social i del patrimoni cultural de les zones pesqueres i aqüícoles, inclòs el patrimoni cultural pesquer, aqüícola i marítim.
 • Valor afegit: augment del valor, creació d'ocupació, atracció de joves i promoció de la innovació en totes les fases de la cadena de subministrament dels productes de la pesca i l'aqüicultura.

Dins de la categoria Mitjà existeixen dues bones pràctiques realitzades per GALP Gandia Albufera i es descriuen a continuació:

 1. Establiment d'un programa de cria en captivitat del petxinot de l'Albufera per a la seua reintroducció en el medi natural  

Promogut per Fundació Oceanogàfic i comptant amb un pressupost de 26.186,00€, sent el seu àmbit d'aplicació: Albufera i Oceanogràfic València

Projecte: Establiment d'un programa de cria en captivitat del petxinot de l'Albufera per a la seua reintroducció en el medi natural persegueix establir eines que permeten reforçar les poblacions locals de tres espècies de bivalves d'aigua dolça associats a l'Albufera. L'objectiu final és evitar la desaparició de la biodiversitat associada al llac mitjançant dues vies:

 • Manteniment ex situ d'una població viable.
 • Reproducció en captivitat per al seu posterior alliberament en l'hàbitat natural.

Objectius del projecte:

 • Manteniment a llarg termini d'individus adults.
 • Manteniment d'una població ex situ estable d'individus reproductors de petxinot (Anodonta anatina i Unio mancus).
 • Establiment d'instal·lacions adequats per al seu manteniment.
 • Reproducció en captivitat i alliberament d'exemplars juvenils.
 • Consecució de la cria en captivitat i obtenció d'exemplars juvenils.
 • Desenvolupament d'un protocol de cria que comprenga:
  • Maneig d'individus reproductors del medi natural, manteniment al mig controlat durant el període de cria, inducció de l'alliberament de gloquidios (fase infectante) i trasllat de nou al medi natural una vegada finalitzat en període de cria.
  • Maneig i manteniment de peixos per a completar el cicle reproductor de les tres espècies, confirmació i seguiment de la infecció.
  • Recol·lecció, recompte, manteniment i/o alliberament de juvenils.

Contribució al DLP. La presència o absència d'estos animals en el medi natural dona una idea, no sols de la qualitat de l'aigua en la qual habita, sinó també de la salut de les poblacions de ictiofauna amb les quals conviu, gràcies a les quals es pot reproduir. La conservació d'una espècie tan rellevant per als ecosistemes aquàtics en l'àrea del GALP La Safor – Albufera contribueix als objectius de sostenibilitat de la zona.

Lliçons apreses. Els beneficis obtinguts de cooperar amb altres agents són:

 • Aprofitaments de recursos.
 • Establiment de sinergies.
 • Major abast dels resultats.
 • Implicació d'altres institucions no identificades inicialment.

Els resultats obtinguts són els següents:

 • Manteniment ex situ, a llarg termini, d'exemplars adults de A. anatina i O. mancus.
 • Consecució del cicle reproductiu complet, comprenent les diferents fases de fecundació, infecció de l'hoste intermediari, alliberament i engreixament dels juvenils en condicions controlades.

 

 1. Avaluació de l'us de tècniques acústiques per a la detecció de xarxes i altres arts de pesca en el medi marí

Promogut per Associació Cultural per la Conservació del Medi Marí “EUCRANTE” i comptant amb un pressupost de 7.750,00 €, sent el seu àmbit d'aplicació: Gandia-Alacant

Projecte: Posar de manifest la utilitat d'una tècnica no invasiva ni perjudicial per al medi marí (ús de tècniques acústiques: sonar d'escombratge lateral) la fi del qual és la localització, per a la seua posterior recuperació, de xarxes de pesca fantasma

Objectiu: L'avaluació del potencial de l'ús del sonar d'escombratge lateral des d'una embarcació de xicotetes dimensions per a la detecció i identificació d'arts de pesca en el medi marí.

Contribució al DLP Posar de manifest la utilitat d'una tècnica no invasiva ni perjudicial per al medi marí la fi del qual és la localització, per a la seua posterior recuperació, de xarxes de pesca fantasma.

Els beneficis que podrien suposar l'aplicació d'esta tècnica són la recuperació d'arts de pesca de valor per al pescador i la preservació de la biodiversitat de l'àrea, que durant la persistència de l'art de pesca en el fons marí o a la deriva continuen quedant espècies pelàgiques o demersals enmalladas.

Lliçons apreses i transferibles: pot ser d'utilitat en algunes situacions, sobretot en fons arenosos, a més tenint l'instrumental adequat, esta tècnica pot implementar-se, en altres àrees, en les quals puga ser d'interés.

+Info