Notícies:Red ADL Valencia

Carlet. Bons de comerç per a l'activació del consum en el comerç local 2023

20 Nov 2023
Ajudes al ciutadà per a reactivar l'economia local

OBJECTE Els bons de comerç són ajudes al ciutadà per a reactivar l'economia local i que es formalitzen a través de 'Targetes electròniques prepagament de 60 €', en les quals el ciutadà abona una part i l'Ajuntament de Carlet una altra, amb l'objectiu que es consumisquen en els comerços de Carlet adherits.

La data límit de consum dels bons serà el 31 de desembre de 2023.

Podran adherir-se a la campanya tots els establiments comercials que, complint les condicions de participació en la campanya, estiguen situats en el terme municipal de Carlet.

QUANTIA DELS BONS COMERÇ, BONIFICACIÓ I EMISSIÓ

El detall de la distribució de l'aportació del ciutadà i l'Ajuntament és la següent:

  • Els 'Bons de Comerç' tindran un valor de 60 € dels quals, el ciutadà aportarà 30 € i l'Ajuntament de Carlet 30 €.
  • Esta distribució representa per al ciutadà un descompte del 50% en el bo de comerç adquirit, de manera global.
  • L'emissió de bons prevista per l'Ajuntament de Carlet serà de 5.000 Bons de Comerç de 60 €, la qual cosa representarà una injecció de liquiditat en l'economia local de 150.000 €.

BENEFICIARIS DE LES AJUDES

Seran beneficiaris dels bons de comerç totes les persones majors de 18 anys que realitzen les seues compres en els establiments comercials de Carlet adherit i que estiguen empadronades a Carlet amb anterioritat a l'1 de gener de 2023.

En tot cas, la compra de bons estarà limitada a 1 BO PER PERSONA PER IMPORT DE 60 €.

L'accés als bons es determinarà per ordre de petició o sol·licitud. Els bons es concediran a totes les persones sol·licitants, les sol·licituds de les quals reunisquen els requisits establits en estes bases, sense que en cap cas se supere el crèdit autoritzat en la convocatòria.

CRÈDIT PRESSUPOSTARI La quantia destinada a atendre estes subvencions ascendeix a un import total de 150.000 € .

+Info