Notícies:Red ADL Valencia

Canvi de denominació de varietats incloses en el Registre de Varietats Comercials.

23 sep 2022
Canvi de denominació de varietats incloses en el Registre de Varietats Comercials.

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 56, apartat 2 del Reglament General del Registre de Varietats Comercials, aprovat mitjançant el Reial decret 170/2011, d'11 de febrer, resolen:

Meló «D'Or D'Ontinyent», passa a denominar-se «Groc d'Ontinyent», amb la sinonímia «D’*Or D’Ontinyent».

+Info