Notícies:Red ADL Valencia

Becas UPV-IVACE. Convocatòria 2023

18 ene 2023
Realització de pràctiques en empreses en l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

Persones beneficiàries Els estudiants de la Universitat Politècnica de València (UPV), que complisquen els requisits exigits en les bases.

Finalitat Atorgar 3 ajudes econòmiques de 600 € bruts (per un mes complet, amb un total aproximat de fins a 11 mesos) cadascuna, a estudiants de la Universitat Politècnica de València (UPV), per a la realització de pràctiques en empreses en l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

Bases reguladores Accessibles en: http://www.upv.es/contenidos/siepract/infoweb/siepract/ *info/*934381normalc.HTML

Import La present convocatòria es finançarà amb un import màxim de 22.000 € (vint-i-dos mil euros)

Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds serà des del 19 de gener a l'1 de febrer de 2023.

+Info