Notícies:Projecte Xarxa AODL

Publicades les bases de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesanía

29 nov 2018
La Generalitat publica les bases de les futures ajudes als sectors del comerç, consum i artesania

 

La Conselleria d'Economia Sostenible, ha publicat les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, amb vista a anunciar l'any pròxim les convocatòries de les corresponents línies d'ajudes que arreplega.

En general, l'objectiu d'estes mesures són la dinamització de l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana a través de la modernització de les estructures comercials, incorporació de noves tecnologies, la formació dels agents del sector, la promoció dels productes i de les empreses comercials, en definitiva, la creació d'entorns urbans i rurals atractius i adequats a les demandes dels consumidors.

Qui podrà sol·licitar les ajudes?

 • Persones físiques i les societats mercantils, qualificades com pimes o micropimes.
 • Agrupacions de professionals del comerç o l'artesania, amb seu o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.
 • Associacions i Federacions, o una altra forma d'unió d'associacions, de persones consumidores i usuàries inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana que no realitzen activitat econòmica.
 • Entitats locals

Quin tipus d'accions són subvencionables?

 1. Ajudes a pimes, per mitjà de les següents iniciatives
 • AVALEM ARTESANIA, l'objecte del qual és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes artesanes i en els seus productes. Les ajudes aniran destinades a finançar la professionalització del sector i els gastos a realitzar en la promoció i comercialització dels productes realitzats per les pimes artesanes amb domicili social en la Comunitat Valenciana.
 • EMPRENEM COMERÇ, les ajudes hauran d'anar destinades a finançar els gastos corrents derivats del manteniment d'un establiment comercial amb un nou titular, o de la implantació d'una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica.
 • AVALEM COMERÇ Ajudes destinades a finançar les inversions en equipament per a establiments comercials de la Comunitat Valenciana.
 • AVALEM COMERÇ RURAL, inversions en equipament per a l'establiment comercial o la implantació de venda online segura o integració en una plataforma de comerç electrònic; inversions en equipament comercial incloent aplicació informàtica, pàgina web...
 • AVALEM MERCATS per a la inversió en l'adaptació de vehicles de transport com de tenda o en la instal·lació d'equip de fred en el transport. Ajudes a entitats intermèdies en matèries de comerç i artesania, destinades a finançar el manteniment del personal tècnic, a la formació específica i sectorializada, a l'impuls del comerç electrònic, a la promoció dels productes i servicios...
 1. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania, subvencionar l'organització i realització de certàmens ferials,  a la creació d'agències per al foment de la Innovació Comercial, renovació dels mercats municipals des de millora dels equipaments a la implantació de nous sistemes de qualitat o excel·lència comercial...
 2. Ajudes a entitats locals en matèria de consum, per a activitats formatives, educatives o informatives per a potenciar i millorar el consum, serveis d'informació i atenció a les persones consumidores, adhesió de les empreses a juntes arbitrals...
 3. Ajudes a associacions i federacions de persones consumidores i usuàries, accions formatives i educatives, serveis a l'informació de les persones consumidores...

Per a més informació consultar les Bases reguladores per a la concesió de subvencions en materia de comerç, consum i artesania.

De moment, haurem d' esperar a l'apertura de les distintes convocatories, no vos perdeu detall a la nostra web www.divaladl.es.