Notícies:Red ADL Valencia

Anunci de la consulta pública prèvia sobre el projecte d’ordre de modificació de l’Ordre 5/2023. Bases reguladores aplicables al conjunt d’intervencions incloses en la sol·licitud única en el Pla estratègic de la política agrícola comuna (PEPAC)

02 jun 2023
Anunci de la consulta pública prèvia sobre el projecte d’ordre de modificació de l’Ordre 5/2023, de 8 de març, que estableix les bases reguladores aplicables al conjunt d’intervencions incloses en la sol·licitud única en el Pla estratègic de la política agrícola comuna (PEPAC)

S'acorda sotmetre a consulta pública la iniciativa d'elaboració del projecte d'ordre de modificació de l'Ordre 5/2023, de 8 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores aplicables al conjunt d'intervencions previstes en el Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC), durant un termini de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La informació pot consultar-se en el següent enllaç: https://breu.gva.es/b/awhfarcclc

Les al·legacions, observacions i suggeriments al mateix hauran de dirigir-se a la Subdirecció General de Política Agrària Comuna mitjançant el següent enllaç: https://breu.gva.es/b/l6dtvain3x

+Info