Notícies:Red ADL Valencia

Ampliació de terminis per a la presentació de sol·licituds per a l'any 2022, de les ajudes, finançades per FEADER

22 sep 2022
Ampliació de terminis per a la presentació de sol·licituds per a l'any 2022, de les ajudes, finançades per FEADER, per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible.

Ampliar, fins al dia 27 d’octubre de 2022 inclusivament, el termini de presentació de sol·licituds previst en l’apartat quart de la Resolució d’1 de setembre de 2022, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. (DOGV núm. 9420, de 05.09.2022).

+Info